Island röstade ja till ny grundlag

1:17 min

Islänningarna säger inte bara ja till förslaget till ny grundlag. Grundlagsrådet får dessutom medhåll i ytterligare fyra sakfrågor som ingick i gårdagens folkomröstning. Det står klart när rösterna nu i princip är färdigräknade.

Islands statsminister anser att resultatet bör följas trots det låga valdeltagandet.

Statsminister Johanna Sigurdardóttir säger till tidningen Fréttabladir att hon är nöjd med resultatet, särskilt att runt 80 procent röstat för att naturresurser som inte är privatägda bör förklarars som nationell egendom. Det är en känslig fråga som bland annat handlar om rätten till fisket och fiskekvoter.

Trots det låga valdeltagandet, inte ens hälften av islänningarna röstade, anser hon att den isländska riksdagen, Alltinget, ska följa resultatet - så som regeringspartierna lovat inför valet. Hon säger att "om viljan finns bör det finnas ett resultat innan våren"

Bjarni Benediktsson, ledare för det största oppositionspartiet Självständighetspartiet är däremot mycket kritisk och säger till tidningen att man inte kan fästa för stor vikt vid resultatet när halva väljarkåren sitter hemma.

Förslaget till ny grundlag har tagits fram av ett särkskilt grundlagsråd tillsammans med islänningarna själva via sociala medier. Förutom att två tredjedelar röstade ja till att gå vidare med själva grundlagsförslaget röstade islänningarna även ja till ytterligare fyra av grundlagsrådets förslag på valsedeln - om ägande av naturresurser och förändringar i valsystemet.

Den enda frågan som avviker från rådets förslag är att folket vill att kyrkan ska finnas med i grundlagen, något som rådet inte hade föreslagit.