Grafik: Utförsäkrad, tidigare deltidssjukskriven

2008 infördes en bortre tidsgräns för hur lång tid som Försäkringskassan ska betala ut sjukpenning. Då började också den tidsbegränsade sjukersättningen att fasas ut. 

2012 är sista året den typen av ersättning finns. Två och ett halvt år är nu maxgränsen för hur länge sjukpenning betalas ut (undatag finns för exempelvis personer som ligger på sjukhus). Efter utförsäkringen blir man erbjuden att delta i programmet för arbetslivsintroduktion, och får på så vis ekonomiskt stöd. När tre månader har gått har personen rätt att söka sig tillbaka till sjukförsäkringen.