Huvudkontor i Stockholm

Telia/Sonera får huvudkontor och säte i Stockholm. Det kommer primärt att vara noterat på Stockholmsbörsen, men även sekundärnoterat på Helsingforsbörsen samt i USA.
Vad det nya bolaget ska heta är ännu inte bestämt, men både Telia och Sonera kommer att fortsätta att verka under sina nuvarande varumärken. Både den svenska och den finländska regeringen står bakom förslaget om en sammanslagning. Både staterna ska minska sitt ägande i det sammanslagna bolaget under en femårsperiod efter att fusionen är slutförd.(TT)