Abort av fel kön upprör i Danmark

1:43 min

Aborter på grund av fel kön på fostret sker också i Danmark. De senaste dagarna har debatten varit hög om att danska kvinnor rest till Sverige för att abortera foster de anser har fel kön. Men nu kommer det fram danska abortnämnden ibland godkänner detta även i Danmark, för vissa kvinnor.

Det var Danmarks Radio som i lördags avslöjade abortresorna till Sverige. Nu har det visat sig att även den abortnämnd som ska godkänna sena aborter i Danmark vid flera tillfällen har gett sin tillåtelse till abort av flickfoster när mammorna har haft annan etnisk bakgrund än dansk.

--Det har givits tillåtelse till abort av flickfoster. Oftast handlar det om personer som kommer från länder där det fortfarande är viktigt att få en son så att familjen får ett överhuvud som kan försörja dem, säger psykiatriker Birgit Petersen i abortnämnden, till Danmarks Radio.

Beskedet kommer efter Danmarks Radios avslöjande att danska kvinnor åker till Sverige för att göra abort eftersom man i Sverige får göra abort senare än i Danmark - och efter den ultraljudsundersökning i Danmark där man kan få veta barnets kön.

Enligt Birgit Petersen i abortnämnden handlade det främst om välutbildade kvinnor som åker utomlands för abort, men sedan har andra läkare uppmärksammat att det ofta handlar om kvinnor med annan etnisk bakgrund än dansk som väljer att göra abort om barnet har fel kön. Främst indiska, kinesiska och muslimska kvinnor nämns.

I branschförbundet för dom som genomför forsterdiagnostik i Danmark ifrågasätter man hur vanligt det är med könsrelaterad abort och om det verkligen blir vanligare.

Men nu kommer det alltså fram att den danska abortnämnden har tillåtit aborter enbart på grund av kön.

Socialdemokraternas talesman i hälsofrågor, Sofie Haestorp Andersen, är en av dom som upprörts av den här uppgiften och ska nu ta upp frågan i den danska riksdagen - Folketinget - eftersom alla partier är eniga om att man inte ska få göra abort på grund av barnets kön.

– Vi måste snarast ha ett möte med abortnämnden och få höra hur vanlig den här praxisen är, säger Sofie Haestorp Andersen till Danmarks Radio.