Jordvärmning kan sanera Renofastigheten

Regionen och länsstyrelsen ansöker nu om pengar hos Naturvårdverket för att sanera marken på den så kallade Renofastigheten vid Endreväg i Visby. Fastigheten är kraftigt förorenad av en kemtvätt som legat där det idag finns en butik med filmuthyrning.

Föroreningarna har trängt ner till sex meters djup och på sikt finns risk att människor kan skadas av ångor som kan tränga upp i byggnaderna.

17 miljoner kronor väntas saneringen kosta där en ny metod för Sverige föreslås användas. Jorden värms upp på plats och föroreningarna sugs upp genom ventilationsbrunnar. Det innebär att byggnaderna på platsen bara behöver utrymmas, men inte rivas.

Till hösten 2013 beräknas saneringen som regionen och länsstyrelsen ansöker om bidrag till komma igång.