Utförsäkrade i kläm hos Arbetsförmedlingen

2:06 min

En fjärdedel av alla långtidssjuka som utförsäkrats och skrivits in på Arbetsförmedlingen får ingen ersättning. Det visar Arbetsförmedlingens statistik över vad som hänt de långtidssjuka ett halvår efter att de utförsäkrats.

Martin Vadelius, sakkunnig på Arbetsförmedlingen, förklarar varför de utförsäkrade i den här gruppen inte får någon ersättning.

– De som är "övriga inskrivna" på Arbetsförmedlingen är personer som för tillfället inte aktivt kan söka ett arbete eller ta del av arbetsförmedlingens service och insatser.

– De får ingen ersättning från arbetsmarknadspolitiken. De får alltså ingen ersättning från aktivitetsstöd eller a-kassa, säger han.

Bakom rubriken "övriga inskrivna" döljer sig en grupp långtidssjuka, som ett halvår efter att de utförsäkrats från sjukförsäkringen inte får någon ersättning, trots att de är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Man kan säga att de hamnat i ett slags moment 22.

Arbetsförmedlingen klassar dem som för sjuka för att delta i åtgärder eller någon arbetsprövning – och Försäkringskassan har inte gett besked om de får komma tillbaka till sjukförsäkringen.

För en del pågår processer med Försäkringskassan som kan dra ut på tiden.

– Ett villkor för att kunna få ersättning från sjukförsäkringen är att man inte får ersättning från arbetsmarknadspolitiken. Precis på samma sätt som man inte kan få lön och ersättning för vård av barn. Den övervägande andelen i den här gruppen bedömer vi är personer som återvänder till sjukförsäkringen, säger Martin Vadelius.

De som inte får någon ersättning från arbetsförmedlingen utgör en fjärdedel av de totalt 55 000 som utförsäkrats och vars status Arbetsförmedlingen hittills kontrollerat, ett halvår efter att de lämnat sjukförsäkringen.

Andelen utan ersättning har varken ökat eller minskat sedan den första gruppen utförsäkrades.

Var fjärde utan ersättning kan jämföras med tidigare rapporter om att var tionde utförsäkrad är i något slags arbete.

– Jag tycker att man kan diskutera om det är många eller inte. Man ska komma ihåg att i den här gruppen som kommer till arbetslivsintroduktionen är det inte gjort en bedömning, och det finns ingen förväntan om att de ska gå ut i arbete eller klara av att ta del av våra insatser. Så sett till det perspektivet är det svårt att se att det är ett misslyckande, säger Martin Vadelius, sakkunnig på Arbetsförmedlingen.