Hemundervisning - var går gränsen?

16 min

Möjligheten att undervisa sina barn i hemmet av religiösa eller filosofiska skäl blev i praktiken förbjudet när den nya skollagen trädde ikraft förra året. Men en dom i Kammarrätten häromdagen ger en judisk ortodox familj i Göteborg rätten att undervisa sina fyra döttrar hemma. Vi möter familjen och debatterar frågan om vad som egentligen är tillåtet. Hör Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholm och Anneli Enochson (KD), riksdagsledamot.