Kvinnor får sämre hjälp av arbetsförmedlingen

1:44 min

Utrikesfödda kvinnor som kommer till arbetsförmedlingen får både mindre och sämre hjälp än män. I vissa etableringsplaner förekommer aktiviter som att hämta barnen på förskolan.

Utrikesfödda kvinnor som kommer till Sverige har betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden än svenska kvinnor, men också svårare än de utrikesfödda männen. 

Det konstaterar regeringens utredare Elin Landell som i dag presenterar förslag som leder till att kvinnor ska komma in på arbetsmarknaden snabbare.

I utredningen konstaterades det att kvinnorna får både mindre och sämre typ av hjälp från arbetsförmedlingen än vad männen får.

– När man gör etableringsplaner för kvinnor på arbetsförmedlingen förekommer det att man lägger in aktiviter som att hämta barnen på förskolan. Men de här aktiviteterna ska ju handla om insatser som hjälper människor att få jobb, inte hur man ska hitta till dagis, säger Elin Landell, regeringens utredare som i dag presenterar förslag som leder till att kvinnor ska komma in på arbetsmarknaden snabbare.

Sysselsättningsgraden bland utrikesfödda kvinnor är i dag 60 procent, 10 procent lägre än för männen. Det tar också längre tid för kvinnorna att få sitt första arbete.

– Männen får ta del av arbetsmarknadsutbildningar tre gånger så ofta som kvinnor, och kvinnor får ta del av arbetspraktik i mindre utsträckning än män, säger Elin Landell.

Regeringens utredare som alltså konstaterar att kvinnor och män bemötts olika på arbetsförmedlingen föreslår att de som i dag inte har rätt till en etableringsplan, men behövder det, ska få det.

Utredningen föreslår också att arbetsförmedlingen behöver kompetensutvecklingen för att bli mer könsneutrala.

Man vill också ha stärkta incitament för att småbarnsmammor, ska få etableringsinsatser på deltid och få möjlighet att öva språkinlärning för kvinnor på öppna förskolan.

Integrationsminister Erik Ullenhag tycker att arbetsförmedlingens bemötande mot de utrikesfödda kvinnorna är oroväckande.

– Den bekymrar mig och det är oacceptabelt när både myndigheter och kommuner landar i en dubbelhet. Det blir förstärkt när du har en ojämnställd struktur där det är viktigare att få in mannen, säger Erik Ullenhag.