Chef anmäld för sextrakasserier

Region Skånes personalenhet har kommit fram till att ord står mot ord.
En anställd på Region Skånes tvätteri Skånetvätt har i ett brev till chefen på tvätteriet beskrivit hur hennes chef utsätter henne och andra anställda för sexuella trakasserier. I den utredning som Region Skånes personalenhet gjort sägs det att ord står mot ord. Någon polisanmälan har inte gjorts. Chefen arbetar kvar och den kvinnliga medarbetaren är sjukskriven. Kvinnan uppger att det började med att en manlig kollega gjorde grova anspelningar på sex. En gång ledde det till att han högg henne i axeln med en sax. Hon skriver att cheferna sade till henne att inte göra någon polisanmälan, eftersom mannen slutade på företaget. Hon berättar också att chefen flåsat henne i nacken och gjort sexuella anspelningar. Hon skickade sitt brev till en högre chef på tvätteriet. Det ledde till att personalenheten på Region Skåne gjorde en utredning. Andra anställda intervjuades och då kom det fram att flera av dem hade liknande upplevelser. Bland annat hade den anklagade chefen vid flera tillfällen kommenterat kvinnliga anställdas bakar som sexiga. En gång drog han in en kvinna på en toalett och lät som om de hade sex. Chefen erkänner detta men säger att han gjorde det på skoj. Utredningen beskriver arbetsplatsen som ett ställe med väldigt hög ribba vad gäller skämt och vitsar. En av slutsatserna är att alla anställda måste vara medvetna om detta och att de ska ta sitt ansvar och våga säga ifrån. I veckan har kvinnan och chefen informerats om utredningen. Ett personalmöte hölls på tvätteriet i går där Region Skånes policy för sexuella trakasserier delades ut. Och i höst ska en utbildning om sexuella trakasserier hållas på Skånetvätt.