Hallbjens slipper konkurs

Gotlands kommun tar på sig borgensansvaret för bostadsrättsföreningen Hallbjens i Hablingbo som hamnat i ekonomiska svårigheter och betalar 750 000 kronor. Därmed slipper lägenheterna att hamna på exekutiv auktion.
Banken, där bostadsrättsföreningen har lån på 7,3 miljoner, skriver ner lånet med fyra miljoner. Sedan ska Statens Bostadskreditnämnd betala 1,1 miljoner, efter att föreningen fått extraamortera drygt 300 000 kronor. Gotlands kommun betalar i sin tur 750 000 kronor till bostadskreditnämnden. Förlikningen, där kommunen tar på sig borgensansvaret, ska göra att bostadsrättsföreningen Hallbjens får en möjlighet till långsiktig överlevnad.