Reinfeldt försvarar sjukförsäkringsreformen

1:26 min

Ekot har de senaste dagarna rapporterat vad som hänt de långtidssjuka ett halvår efter att de utförsäkrats. Bland annat att få är i jobb och att en grupp inte får någon ersättning. I dag försvarar statsminister Fredrik Reinfeldt regeringens ändringar av sjukreglerna.

– Det finns inga reformer som fungerar perfekt. Det gör inte den här heller. De får alltid effekter som inte är avsedda och det blir alltid rättsliga diskussioner om hur exakt man ska uttolka lagstiftning, säger Reinfeldt.

Ekot har rapporterat om de långtidssjuka som tidigare var sjukskrivna på deltid - att de tidigare räknades som sjuka och nu som att de kommit tillbaka i arbete, och att regeringen i och med det kan ha överskattat hur många av de utförsäkrade som verkligen kommit tillbaka i arbete.

Ekot har också rapporterat om de 55 000 långtidssjuka och vad som hänt ett halvår efter att de utförsäkrats och att en av fyra idag inte får någon ersättning alls från Arbetsförmedlingen, varken a-kassa eller aktivitetsstöd. Många i väntan på besked om de ska få komma tillbaka till sjukförsäkringen eller inte.

En tiondel av de 55 000 är i någon form av arbete. Det handlar till exempel om en timanställning på minst 8 timmar i veckan eller en utvecklingsanställning. Regeringen har tidigare stött sig på en rapport som påvisar ett bättre resultat, en rapport gjord på knappt 14 000 personer, två och ett halvt år efter att de utförsäkrats. I den rapporten är 1 av fyra vara i något slags arbete och färre en av tio finns kvar i gruppen utan ersättning. 

Men statsminister Fredrik Reinfeldt väljer att inte kommentera de två olika bilderna av hur de ändrade sjukregler slagit.

– Jag brukar akta mig för att recensera bilder. Det är en viktig reform därför att den ersätter tidigare passivitet, och det faktum att vi dolde en stor del av Sveriges arbetslöshet genom att folk fanns i förtidspension eller långa sjukskrivningar, med att vi istället försöka sätta in rehabilitering, ökade insatser, återkommande testa människors förmåga att kanske återkomma till arbetsmarknaden men samtidigt också ett system som innebär att man kan omförsäkras in i sjukförsäkringen, säger Fredrik Reinfeldt.