Löfven vill ha medelväg för privat välfärd

2:14 min

Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven vill inte, som LO och många partimedlemmar, ha ett tak för vinsterna i välfärden. I stället satsar han på att en öppen bokföring ska leda till att vinsterna pressas.

Socialdemokraterna ställer sig med sitt förslag mellan två ytterligheter, mellan dem som vill begränsa vinsterna rejält och dem som vill låta nuvarande system vara kvar.

Partiledaren Stefan Löfven anser att vinsterna varit för höga, men att helt stoppa dem vore fel väg att gå. Han säger så här om förslaget:

– Det är klart att det sticker i ögonen på folk om privata företag tar ut stora vinster och så går det ut över kvaliteten. Men det finns företag som gör ett bra jobb, som levererar bra kvalitet och då vill inte vi säga till människor som valt det alternativet att vi vill ta bort det.

– Vi vill att man ska leverera bra kvalitet, att det finns valfrihet och att medborgarnas pengar används på ett bra sätt.

Det är med kraftigt ökad insyn som övervinsterna ska begränsas. Enligt arbetsgruppen som utformar förslaget ska varje privat förskola, skola och annan offentligt finansierad verksamhet inom välfärden redovisa sin ekonomi, inklusive vinsterna, helt öppet.

Det Socialdemokraterna vill säkerställa, är att kvaliteten inte ska skilja beroende på om man väljer ett privat eller kommunalt alternativ. Vård eller utbildning ska inte stryka på foten för att vinster ska kunna maximeras.

– Vi tycker att det är rimligt, att inte som i dag, när koncerner kan gömma pengar i en koncernredovisning och snurra runt pengar så att det blir obegripligt, utan redovisa för varje enhet vilka pengar man har fått och hur man använt dem. Det menar vi kommer att begränsa vinster rejält, då får man också redovisa att man helst har samma personaltäthet som andra, säger Löfven.

Många kommuner har haft stora problem med att finansiera sin skolverksamhet och man har bland annat pekat på att kraven inte varit lika höga på friskolorna.

Stefan Löfven vill inte föregripa det förslag som nu håller på att utformas av hans parti, men han antyder att det kommer mera som i slutändan ska ge de olika aktörerna samma förutsättningar.

– Hela vårt förslag återkommer vi till senare.

Är kraven, anser du, lika stora för friskolan och de privata vårdcentralerna som för den kommunala sektorn?

– De ska absolut vara det, det är därför vi diskuterar det här. Oavsett vem som utfärdar det, ska det naturligtvis vara hårda kvalitetskrav, säger Stefan Löfven.