Läkare agerade felaktigt

En läkare i Stockholm varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att han låtit polis tvångshämta en kvinna till en psykiatrisk klinik.
Läkaren fick veta att kvinnan mådde dåligt, att hon varit omöjlig att hantera på arbetsplatsen och att hon inte frivilligt ville komma till läkarens mottagning. Men uppgifterna gav ingen skälig misstanke om att kvinnan led av någon allvarlig psykisk störning, anser Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, och tvångsåtgärden bedöms därför som felaktig. Läkaren å sin sida uppger att han inte har gjort något fel.