Malmö

Lärare erbjuds utbildning om antisemitism

1:35 min

Till våren kommer alla högstadielärare i Malmö att erbjudas en utbildningsdag om antisemitism och islamofobi. Det är Svenska kommittén mot antisemitism som genomför utbildningen, med stöd av en halv miljon kronor från regeringen.

– Vi tror att man behöver en fördjupad kunskap för att kunna jobba med de här frågorna på ett bra sätt i klassrummet. Vi har tidigare arrangerat under många år seminarier, både kring antisemitism och kring fördomsmönster i övrigt och mot, vad man ska kalla det, mot uppfattningar om andra människor och så vidare, säger Lena Jersenius, kanslichef på Svenska kommittén mot antisemitism.

Våren 2011 genomförde den svenska kommittén mot antisemitism liknande seminarier i Malmö, då i samarbete med kommunens Dialogforum.

Till våren 2013 är det nu tänkt att bli fyra seminarier för 100 högstadielärare och annan skolpersonal åt gången som ska ge dem mer kunskap för att kunna hantera frågor om antisemitism och islamofobi, men även om rasism som andra grupper som romer och samer drabbas av. Ett särskilt utbildningsmaterial som tagits fram i samarbete med Forum för levande historia ska delas ut.

Ökningen av antalet anmälda hatbrott som drabbar judar är större i Malmö än på andra orter, men Lena Jersenius tror inte att det är svårare för lärare i Malmö än på andra håll att diskutera de här frågorna med sina elever. 

– Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är ett allmänt problem i samhället, helt enkelt. Det är svårt att diskutera de här frågorna. Därför behöver man göra satsningar. VI har en seminarieserie redan nu och har haft seminarium i både Malmö, men också i Karlstad, i Stockholm och kommer att fortsätta i Umeå och Göteborg, med liknande seminarier.