Förskolor i Luleå stängs

Fem förskolor i Luleå ska stängas för att spara pengar enligt beslut av Barn- och utbildningsnämnden idag. Det gäller Lövskatan, Dukaten, Ilern, Klinten och Väderleken.