Ny utrustning analyserar miljögifter vid Örebro universitet

1:25 min

Ny forskningsutrustning för att kartlägga miljögifter kommer att användas vid Örebro universitetets miljöforskningscentrum MTM.

Den nya utrustningen invigs på universitetet under onsdagen och ger miljöforskningscentrat möjlighet att fortsätta som ett av FN:s tre referenslaboratorier för miljögifter.

Bert van Bavel, professor i miljökemi vid Örebro universitet är nöjd att den nya utrustningen kommit till Örebro.

– Det är stort steg för Örebro universitet, för vi har svårt att konkurrera med stora universitet som har mycket större resurser. Det här ger oss möjlighet att konkurrera internationellt och nationellt.

Miljögifter kännetecknas av att de finns kvar i vårt kropp långt efter att vi utsatts för dem. Och syftet med forskningen vid Örebro universitet är att kartlägga spridningen av just dessa ämnen. Och hittills har forskningen på universitetet varit framgångsrik.

– Vi har traditionellt letat efter gamla synder som DDT och PCB. Vi har på senare år varit väldigt aktiva i att leta bromerade flamskyddsmedel. Men nyligen har vi upptäckt att det finns persistenta flourämnen som kan vara både farligt och ackumulera i miljön och kroppen

Och det är det starka samarbetet med FN som gör att forskningen i förlängningen kan komma invånare i Örebro län till del.

– Problemen med de här ämnena är att de är globala. Om vi skulle förbjuda dem i Örebro så skulle det inte hönda något, för vi får in dem genom mat och föda. Därför är vi väldigt nöjda att vi jobbar väldigt nära med FN, så vi kan förbjuda nya ämnen som vi tycker är farliga.