studio ett onsdag 24 oktober

Läsplattor sprider sig i skolorna

14 min

Surfplattorna, eller paddorna, lärplattorna, läsplattorna som de också kallas sprider sig i skolans värld. Många kommuner inför plattorna redan i förskolorna. Men hur bra är de för små barn? Det ska vi debattera om en liten stund. Vi ska besöka Klockaregårdens förskola i Hjärup som använder sig av lärplattor. Reportage av Christian Lagebrant. Efterföljande samtal med Hugo Lagercrantz, barnläkare och Tomas Kroksmark, Högskolan i Jönköping. 16-timmen