LO: "Vi tror att det behövs ett vinsttak"

1:33 min

Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven vill inte ha ett tak för vinsterna i välfärden. I stället satsar han på att en öppen bokföring ska leda till att vinsterna pressas. Frågan om vinster i välfärden är svår för Socialdemokraterna och inom partiet är diskussionen intensiv. LO tycker att Löfven borde gå längre.

Förslaget håller på att utformas av Socialdemokraterna, och partiledaren Stefan Löfven har i dag gått ut och sagt att man inte vill ha ett vintsttak, men att man genom en ökad insyn i redovisningen ska begränsa vinsterna.

Men LO tycker inte att Socialdemokraterna går tillräckligt långt, och kommer att lägga fram ett eget förslag som begränsar vinstuttaget.

– Vi tror att det behövs ett vinsttak. Vi tycker inte att det är okej att inom vården, skolan och omsorgen kunna ta ut hur mycket som helst, så vi kommer att återkomma om hur en reglering av vinstutdelningarna skulle kunna se ut, säger LO:s vice ordförande Tobias Baudin till Ekot.

Även många partimedlemmar vill ha ett vinsttak, och ett flertal motioner inför Socialdemokraternas partikongress i vår har krav om att begränsa vinstuttagen kraftigt eller stoppa dem helt.

Ett tiotal av Socialdemokraternas arbetarekommuner vill ha en icke-vinstprincip i välfärden, eller att vinst måste återinvesteras i verksamheten, enligt en tidigare genomgång som TT gjort. Bland dessa finns Malmö, Stockholm, Jönköping, Gävle, Eskilstuna, Luleå, Helsingborg, Borlänge och Halmstad.

Motionen från S i Stockholm säger att "skolan och omsorgsverksamheter inte lämpar sig för vinstsyftande aktörer och att en ickevinstprincip därför ska vara rådande inom skola och omsorg".

Men Dag Larsson, landstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholm, säger i dag att Löfvens förslag ser bra ut, men att det förutom insynskrav kommer att behövas andra kompletterande krav.

– Om du har vinstdrivande företag inom välfärden är offentlig insyn bland de första kraven. Men det räcker inte med insynskrav, säger Dag Larsson.

Han säger att andra krav kommer att tillkomma när förslaget kommer i sin helhet, men vilka de förslagen är vill han inte gå in på i dag.

Socialdemokraterna i Malmö har profilerat sig som hårdnackade motståndare till vinster inom välfärdssektorn, men Malmö arbetarkommuns ordförande Joakim Sandell vill avvakta med att kommentera de förslag Löfven presenterade i dag tills efter partistyrelsemötet på fredag.

Andra arbetarekommuner, som Göteborg, Sundsvall, Växjö och Umeå vill enligt TT:s granskning begränsa vinstuttagen. Anna Johansson, distriktsordförande för Socialdemokraterna i Göteborg, säger till Ekot att förslaget "känns klokt".

– Linjen att inte försöka att förbjuda vissa former, eller gå in och reglera, är bra och det ligger ungefär i linje med vad Göteborg har motionerat.

– Man kan inte ha en diskussion om att det här inte existerar, så man måste hitta en inriktning och den här inriktningen känns klok, säger Anna Johansson.