Världens första genmodifierade kokbananer

2:04 min

Världens första genmodifierade bananer har tagits fram av forskare i Uganda i samarbete med Australiska forskare. Främsta syftet är att få fram bananer som kan motstå skadeangrepp från insekter, svampar och bakterier men också att berika bananerna med extra vitaminer. Bananer är en mycket vanlig matvara i Uganda och misslyckade bananskördar är ett hot mot livsmedelssäkerheten i landet.

- Ser du den där döda bananplantan, den har dött av en sjukdom som orsakas av en bakterie, inga åtgärder för att bekämpa den har lyckats hittills förutom det vi gjort här, hävdar professor Wilberforce Tushemereirwe, som leder Ugandas nationella bananforskningsprogram. 

Vi står mitt inne i en försöksodling av genmodifierade bananer, men det är inte den typen av söta bananer som vi är vana vid, utan så kallade kokbananer, bananerna är en av de viktigaste grödorna i landet och satsningen på att få fram kokbananer med högre kvalité ses av staten som mycket viktigt för att trygga livsmedelssäkerheten. Bananträden som står i långa rader här har bland annat fått gen ifrån paprika som skyddar mot den bakterie som har förstört stora delar av Ugandas bananplantor. 

En annan sort har en gen från en annan typ av banan som gör att den innehåller mer A-vitamin, detta för att många personer som har sin huvudsakliga föda från bananer lider av brist på A-vitamin.

Men genändrade grödor för kommersiellt bruk är ännu inte tillåtet i Uganda, utan får bara odlas här i forskningssyfte.  Och precis som i Europa finns det i Afrika kritik mot tekniken, dels på grund av oro för miljö och hälsoeffekter men också för att lantbrukare kan bli inlåsta i ett system där de blir beroende av företag som tar patent på de genmodifierade sorterna och tar rikligt betalt för att få använda dem.

Men enligt professor Tushemereirwe gäller inte det problemet de odlade bananerna. De förökar sig nämligen med vegetativ förökning, vilket betyder att de skjuter ut skott via roten och på så sätt förökar sig själva. En bananplanta kan efter två år ge 20 nya bananträd, på så sätt behöver en jordbrukare inte köpa nya plantor och riskera att bli beroende av företag som säljer dem dyrt.

Men fortfarande är det oklart när lagstiftningen som ska styra användningen av genteknik i landet kommer finnas på plats, något som Ugandas regering jobbar med just nu. Professor Tushemereivre hoppas att det ska vara klart 2019 då försöken med den första bananvarianten beräknas vara klar.