Vindpark Vänern kräver ersättning från Winwind

1:31 min

Vindpark Vänern kräver konkursade serviceleverantören Winwind på 85,7 miljoner kronor. Winwind har enligt Vindpark Vänern inte levt upp till serviceavtalet, vilket lett till trasiga vindkraftverk och som orsakat stora ekonomiska förluster.

– De rapporter vi har fått indikerar att vi har allvarliga skador i samtliga fyra växellådor. I en är det så illa att det kraftverket är nedstängt idag, säger Mats Enmark, vd för Vindpark Vänern.

Enligt Vindpark Vänern Kraft AB minskade produktionen kraftigt i år när Winwind tog över ansvaret för servicen av vindkraftverken. Enligt avtalet skulle kraftverken leverera el 95 procent av tiden, men istället har produktionen bara legat på 88 procent.

Winwind misstänks inte ha skött servicen ordentligt, och fel har upptäckts på fyra av fem vindkraftverk.

Vindpark Vänern hade budgeterat för ett nollresultat i år, men nu räknar man istället med en förlust på 10 miljoner kronor. 

De 85,7 miljoner kronor som Vindpark Vänern nu kräver av konkursade Winwind, skulle ersätta skadorna på vindkraftverken och täcka upp för förlusterna, skriver Karlstads kommun i ett pressmeddelande.

Enligt Per Samuel Nisser, (M), kommunalråd på Karlstads kommun kommer inte problemen med vindparken att påverka den dagliga verksamheten i kommunen.

– Den här verksamheten ligger i bolagen i Karlstad. Där har vi ett antal bolag som går med plus och det är de vinster som finns där som i så fall kommer att användas till detta, säger Per Samuel Nisser.