Länsrätten prövar Strömsberg

Jönköpings kommuns beslut att sälja arrendatorsbostaden på Strömsbergs gård utan att ta in anbud på huset har överklagats av ägaren till huvudbyggnaden på Strömsberg.
Kommunen sålde huset till en kvinna som tidigare ägt huvudbyggnaden, med motiveringen att det fanns ett muntligt avtal med kvinnan om att hon skulle få köpa arrendatorsbostaden. Oppositionen protesterade, och menade att byggnaden såldes för billigt. Samma sak tycker nuvarande ägaren i sitt överklagande, han är själv beredd att betala mer. Beslutet strider också mot lagen om offentlig upphandling, skriver han. Nu får länsrätten pröva försäljningen.