Lärarhjälp i hemmet kan ge rut-avdrag

Om regeringens läxhjälps-förslag går igenom i riksdagen blir det till skillnad från tidigare fritt fram för föräldrar att betala lärare för att komma hem och läsa läxor med barnen och sedan göra rut-avdrag. Det blir också möjligt att göra avdrag för mer än bara läxläsning, exempelvis att intensivträna ämnen som man halkat efter i.

Den bedömningen gör skatteverkets rättsliga expert Pia Blank Thörnroos, som har tittat på förslaget.

– Allt skolarbete som en gymnasist har på schemat, som den här personen behöver hjälp med, oavsett om det är veckohjälp eller för att man ligger efter eller för att man ska göra ett examensarbete.

– Allt sådant arbete som ligger i läroplanen ger rätt till skattereduktion om läxläsningen eller arbetet sker i hemmet. Vi behöver inte gå in och pröva om det är en privatlärare eller något annat. Vi ser bara att det är läxläsning eller annat skolarbete som ger rätt till skattereduktion.

Redan i dag är det möjligt för föräldrar att göra rut-avdrag för läxhjälp för barn som går i grundskolan, eftersom det då räknas som en form av barnpassning. Men regeringen vill i sitt förslag, som behandlas av riksdagen inom kort, att det ska gälla även gymnasieelever, och att läxhjälpen inte ska kopplas ihop med barnpassning.

När förslaget kom i somras väckte det debatt, både lärarfack, skolverk, och flera partier i oppositionen har framfört kritik. Skatteverket påpekade också att om det enbart är läxhjälp som regeringen avser bör det klargöras på ett tydligare sätt.

Det har regeringen inte velat göra, och därför gör Skatteverket bedömningen att det om det här förslaget blir verklighet kommer man inte bara godkänna rutavdrag för läxhjälp, utan även där elever vill läsa igen större avsnitt olika ämnen.

Det råder heller ingen tvekan om att föräldrar får anlita barnets egna lärare om de vill extraknäcka.

– Ja, det kan man, och det är en stor skillnad mot tidigare. Då ansåg vi att det handlade om en privatlärare och inte en barnvakt, och det gav inte skattereduktion. Men nu när läxläsning och annat skolarbete blir särreglerat, anser vi att det går bra att ta hem lärare för den sortens jobb, säger Pia Blank Thörnroos.