Visumkrav möjlig EU-lösning för västra Balkan

1:50 min

Det kan bli aktuellt att återinföra visumtvång för länderna på västra Balkan till EU. Frågan ska diskuteras i dag när EU:s migrationsministrar möts i Luxemburg.

Bakgrunden är att allt fler romer därifrån söker asyl i bland annat Tyskland och Sverige. Sveriges migrationsminister Tobias Billström menar att situationen nu blivit ohållbar.

– Vi har i dag en inströmning till Sverige som är mycket hög. Det här får konsekvenser, en av de mest uppenbara är att Migrationsverkets arbetsbörda, som jag tycker borde vara inriktad på att hantera ärenden från Syrien där människor flyr undan blodbad och konflikter - de ärendena tar längre tid att processa därför att man måste hantera dessa balkanansökningar som är uppenbart ogrundade.

Sedan 2009 då EU tog bort visumtvånget för bland annat serber och makedonier har det kommit över 20 0000 asylsökande från västra Balkan, de allra flesta romer. De utgör i dag hela 20 procent av det totala antalet asylsökande i Sverige. Även till länder som Tyskland och Belgien har inströmningen varit stor.

I ett brev till EU-kommissionen kräver Sverige och fem andra EU-länder att frågan tas upp på migrationsministrarnas möte i Luxemburg i dag.

Tobias Billström vill att EU skyndar på förhandlingarna om en särskild suspensionsklausul som gör det möjligt att tillfälligt återinföra visumtvånget för länderna på västra Balkan.

– Ett av skälen är för att visa de här staterna som nu har stora mängder människor som kommer hit och lämnar in uppenbart ogrundade ansökningar om asyl, att vi inte accepterar det och det tycker jag är en viktigt signaleffekt i sig.

Förra veckan lät det annorlunda när utrikesminister Carl Bildt kommenterade planerna på att återinföra visumtvång

– Den typen av signaler leder till att de nationalistiska krafterna får luft under vingarna på Balkan och det är inte något som ligger i vare sig deras eller vårt intresse.

Migrationsminister Tobias Billström säger att han och utrikesminister Carl Bildt inte är oeniga i frågan.

– Att man ser på frågor ur olika perspektiv är egentligen inte så märkligt. Jag tycker att det är ganska naturligt.

Reporter: