Sölvesborgspartiet ångrar sig

-Vårt agerande är beklagligt och ska inte upprepas, säger Sölvesborgspartiets talesman Bo Sandqvist.
Efter kommunledningens kritik mot att partiet använt kommunens vapen i en tidningsannons för att rekrytera medlemmar ångrar Sölvesborgspartiet sitt reklamtilltag. Bo Sandvist säger att han känner till att kommunvapnet ska hållas rent från politiska kopplingar, men skyller det inträffade på tidsbrist.