Riksbanken rör inte räntan

1:29 min

Riksbanken lämnade räntan oförändrad på 1,25 procent. Det var det besked som alla redan hade räknat med.

Inte minst efter Stefan Ingves egen debattartikel i förra veckan där han så tydligt markerade att lägre ränta riskerar att leda till ökad skuldsättning.

Räntan ligger nu på 1,25 procent efter sänkningen i september och det är en låg ränta som signalerar att inflationen är låg och tillväxten är låg. Ekonomin behöver stimulans bland annat genom en låg ränta.

Men att sänka ännu mer, just nu, vore att gå för långt i stimulansen. Dagens nivå är en lagom räntenivå från Riksbanken.

Utsikterna för den svenska ekonomin de kommande två åren, i skuggan av den globala inbromsningen, är att tillväxtmotorn fortsätter på lågvarv och att inflationen är låg, och under Riksbankens eget riksmärke två procent. Det talar för en fortsatt låg ränta från Riksbanken åtminstone hela 2013.

Frågan lämnas öppen om det kommer ännu en sänkning i december, ner till en procent i så fall.

Det skulle naturligtvis kunna leda till ännu högre skuldsättning hos hushållen, som fortsätter att låna till bostadsköp och konsumtion. Ökningstakten i skuldsättningen har dock planat ut och kommer att fortsätta att göra det om varslen ökar och arbetslösheten stiger när företagen allt mer börjar känna av inbromsningen.