Fler stoppas vid gränsen

Gränspolisen i Blekinge har hindrat 140 personer från att resa in i Sverige på grund av att de funnits på Schengenländernas lista över icke önskvärda personer.
Det är nu ett år sedan Sverige gick med i Schengensamarbetet. Under 2001 avvisades sammantaget 350 personer och det är drygt tre gånger fler än året innan. Många, som har avvisats pga att de står på Schengens spärrlistor, har begått något brott i Tyskland eller Österrike enligt Dennis Larsson på Blekingepolisens gränskontrollavdelning. Han säger också att flertalet av de som avvisats helt naturligt kommer från de baltiska länderna och Polen, eftersom de stora resandeströmmarna från tredje land till Blekinge går till dessa länder.