Snabbt miljöbeslut kan ha räddat ozonlagret

1:22 min

På 1970-talet kom det larm om att ozonskiktet, som stoppar en stor del av den ultravioletta strålningen från solen, riskerade att tunnas ut framför allt på grund av människans bruk av freoner i bland annat kylskåp och sprayflaskor. Vid Ozonkonferensen i Helsingfors 1989 togs ett ovanligt snabbt beslut av 80 länder, om ett totalstopp av freoner till år 2000.

Forskning om jordens ozonskikt har skett sedan 1920-talet. Men det var inte förrän på 1970-talet som oroande tecken kom om en uttunning. Vad skulle det då få för effekter på oss människor och på naturen, om ozonskiktet helt försvann? Den frågan kom in till Svar i dag 1974.

Bevisen om freonernas påverkan på ozonskiktets hälsa hopade sig i slutet av 70- och i början av 80-talet. I programmet Hört och hänt som var ett nyhetsmagasin från barn och ungdomsradion, berättar professor Henning Rodhe 1982 om de eventuella skadeverkningarna på ozonskiktet.


 

Hål över Sydpolen ...

Misstankarna om ozonskiktets uttunning blev till visshet när man 1983 upptäckte ett stort "hål" över Sydpolen, ett stort område där en väldigt stor del av ozonet var borta. Detta hål påverkas av vintertemperaturen i Antarktis och 1986 växte hålet. Då kom dessutom oroväckande rapporter om att även Arktis var drabbat.


 

... och Nordpolen

1988 kommer en stor rapport om ozonskiktet, bland annat författad av den amerikanska rymdstyrelsen NASA. Där slår man fast att uttunningen av ozonskiktet även sker över nordpolen. Ekots Claes Sjöberg rapporterar.