Saneringen av oljeutsläppet på Tjörn avbryts

1:16 min

Tjörns kommun tvingas nu sluta sanera all olja från klippor och stränder efter att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, beslutat att saneringen är tillräcklig och inte betalar för ytterligare sanering. 

Det är länsstyrelsen som bedömt att resten av oljan som är kvar kan naturen själv ta hand om, berättar Carl-Ian Bissmark, Räddningschef Tjörns kommun.

Därför har MSB beslutat att avsluta saneringen i början av november. Det beslutet är Carl-Ian Bissmark inte är så nöjd med.

– Vi får ju rätta oss efter det beslutet, att vi ska vara klara första november, men hade vi fått hålla på ett par-tre månader till skulle vi bli helt nöjda med insatsen.