Brev skulle skydda eleverna

Det har aldrig varit frågan om att utestänga journalister från skolområdet.
Det säger Väggaskolans rektor Roger Klerestam med anledning av det brev han skickat ut till lärare och elever. I ett e-brev uppmanas personalen att vara vaksam på om obehöriga vistas på skolan, men enligt Klerestam var inte syftet att utestänga någon utan att värna om elevernas säkerhet. Enligt rektorn har skolan haft problem med personer som stört ordningen och så finns det elever på skolan som är i behov av fungerande säkerhetsrutiner.