NATURLIGT

Öringlek vid Vindelälven

12 min

På hösten leker öringen i Vindelälvens biflöden och för varje år blir det flera öringar. Anledningen till den här positiva utvecklingen är arbetet med miljöåterställning av älven och dess biflöden som bland annat Daniel Holmqvist i Vindelälvens fiskeråd jobbat med i många år. I Naturligt berättar han om en bäck där öringungarna blivit mer än dubbelt så många.