Inget jäv i rättegången mot Peter Mangs

1:41 min

Rättegången mot serieskytten Peter Mangs kommer inte att tas om, då den nämndeman som misstänktes inte var jävig. Det beskedet lämnade Malmö tingsrätt på eftermiddagen.

Att vara suppleant i polisnämnden innebär inte automatiskt att man är jävig, menar tingsrätten i sitt beslut. Det som avgör är vilken information ledamöterna i polisnämnden får.

Åklagarna, som också yttrat sig i jävsfrågan och argumenterat ingående varför det inte är frågan om jäv, delar tingsrättens bedömning.

Dels menar både tingsrätt och åklagare att polisnämnden inte informeras om pågående förundersökningar, dels diskuteras aldrig vem eller vilka som eventuellt är misstänkta för olika brott. Vid de tre aktuella mötestillfällena har ingen polis med insyn i Peter Mangs-utredningen deltagit. Alltså har inte nämndemannen fått särskild information som gör honom jävig, menar tingsrätten.

Domstolen förklarade i slutet av juli Peter Mangs skyldig till bland annat två mord och fyra mordförsök, men domen mot honom sköts upp efter det att Mangs anmält jäv sedan det avslöjats att en av nämndemännen i den 26 dagar långa rättegången varit ersättare i polisnämnden i Malmö.

Peter Mangs advokater medger att protokollen från polisnämndens möten inte är särskilt utförliga vad gäller de diskussioner som förts kring skjutningarna i Malmö, men advokaterna har utgått från att det förts diskussioner som inte är antecknade i protokollen. Därför har man dragit slutsatsen att Peter Mangs inte fått en rättvis rättegång.

Peter Mangs har nu en vecka på sig att anmäla så kallat missnöje med tingsrättens beslut och sedan har advokaterna ytterligare två veckor på sig att formulera sig skriftligt. Sedan ska åklagarna yttra sig igen innan Hovrätten får ärendet på sitt bord.

Rättsprocessen mot dubbelmördaren Peter Mangs, som redan nu pågått betydligt längre än planerat, ser alltså ut att bli än mer utdragen. Om Hovrätten finner att nämndemannen varit jävig måste rättegången tas om i sin helhet och hela rättsprocessen fortsätter då en bra bit in på nästa år.