Utomhusundervisning bra för främmande språk

1:30 min

Att lägga en del av skolans undervisning utomhus kan göra stor skillnad för inlärningen, till exempel när det gäller att tala främmande språk. Det visar den första svenska avhandlingen kring utepedagogik på högstadiet, som Emilia Fägerstam lägger fram idag vid Linköpings Universitet.

– Språklärarna såg en tydlig förbättring i hur eleverna vågade tala främmande språk.

Den här förändringen kom efter att man haft minst en lektion veckan utanför klassrummet. Eleverna fick prata språket när de var ute och gick eller så fick andra övningar som passade för platsen de var på.

Utomhuspedagogik innebär inte att all undervisning i de olika ämnena sker utomhus. Mycket av det grundläggande som att lära sig räkna eller läsa blir bättre inne i salen men det är när man skall förstå olika begrepp som lärt sig som det kan vara bra att flytta ut. Utepedagogik kan handla om att leta efter substantiv och verb på skolgården i svenskan, bygga en kubikmeter eller räkna ut arena på en yta i matten. Ja det är exempel på vad man kan göra utanför klassrummet Och även för matematikkunskaperna så såg man positiva resultat när man jämförde grupper som hade all sin undervisning inne med de som också var ute.

Det är första gången man gör sådana här studier på högstadiet i Sverige men likande internationella undersökningar ger samma resultat. Och Emilia Fägerstam pekar på att det finns många positiva effekter av en mer varvad undervisning.

– Det sociala klimatet blir bättre och eleverna uppskattar det de gör utomhus och tycker det är roligt, de blir mer engagerade. Och de lär sig innehållet lika bra som de som är inne, eller bättre.

Avhandlingen heter Plats och Rum Perspektiv på undervisning och lärande utomhus och läggs alltså fram vid Linköpings universitet.

Reporter: Håkan Svensson