Fängelse för Trustoråtalade

De tre som misstänks ha tömt bolaget Trustors kassa fick på fredagen sina domar i Stockholms tingsrätt.
Thomas Jisander dömdes till fem års fängelse medan Peter Mattsson fick tre års fängelse för grov trolöshet mot huvudman, respektive medhjälp till grov trolöshet. Den tredje åtalade, Lord Moyne, frikändes eftersom han inte hade varit medveten om vad han var inblandad i, enligt rätten. Thomas Jisander ska dessutom betala 100 miljoner kronor i skadestånd till Trustor. Enligt både Jisanders och Mattssons försvarsadvokater kommer domarna att överklagas. Åklagaren Bo Skariner säger att han vill läsa domen ordentlig innan han beslutar om han ska överklaga den friande domen för Lord Moyne.