Östersjöområdet Telias mål

En sammanslagning av Telia och Sonera innebär med stor sannolikhet fortsatta sammanslagningar. Telias vision är att Östersjöområdet ska knytas samman i en nordisk telekomjätte.
Poängen med samgåendet med Sonera är ur Telias synvinkel förverkligandet av visionen ''Nordicum''. Det innebär att man blir dominerande telekomoperatör i Norden, de baltiska staterna och det ryska ''närområdet''. I Östersjöområdet är Telia verksamma i samtliga nordiska länder, de baltiska staterna och i bland annat Warszawa, S:t Petersburg och Moskva. Öppning österut I de flesta fall handlar det om minoritetsägande som hittills gjort det svårt att utveckla bolag och marknader efter egna önskemål. Men med hjälp av Soneras förankring på dessa marknader får Telia plötsligt den stadga och storlek som krävs för att bli en betydelsefull aktör. Genom Sonera kommer man över aktiemajoritet en hos åtminstone sex operatörer. Samgåendet med Sonera innebär samtidigt att Telia får ett stadigt ben att stå på också i Finland, där Telias verksamhet i dag är en förlustaffär. Sonera tillför också gediget usla finanser, men möjligheten att växa österut och att få in en rejäl fot i Finland uppväger de negativa effekterna av affären ur Telias synvinkel. Fortsatta fusioner När fusionsplanerna med Sonera sprack för ett år sedan hängde det framför allt samman med svårigheterna att hitta realistiska värden på telekombolag, som under några år värderats mycket högt. När nu Soneraaffären blir av finns det alltså anledning att tro att den också markerar startskottet på ytterligare nordiska fusionsaffärer. För Telias del ligger det nära till hands att tro att de gamla planerna på att köpa upp danska TDC, gamla Tele Danmark, aktualiseras. TDC:s största ägare i dag är amerikanska SBC. Telia driver sedan flera år en olönsam mobiltelefoniverksamhet i Danmark. TDC lockar säkert en Marianne Nivert som öppnat plånboken och begivit sig ut på uppköpsrunda. Telia är sedan tidigare störst i Norden på telekommarknaden. I och med fusionen med Sonera blir man än större. Stora drömmar De svenska stormaktsdrömmarna på 1600-talet spräcktes framför allt av centraleuropeiska nationer som lierade sig med landets fiender. Om telekomdrömmarna kring Östersjön ska stoppas av samma krafter återstår att se. Den här gången saknar dock giganterna i främst Tyskland och Frankrike - i form av Deutsche Telekom, France Telecom och Vodafone - de finansiella muskler som krävs efter sina köp av dyra 3G-licenser.(TT)