FN:s barnkonvention kan bli en del av svensk lag

1:20 min

Regeringen ska nu titta på hur barns rättigheter ska kunna stärkas och om FN:s barnkonvention ska bli en del av svensk lag. Bland annat är det kritik från FN som nu gjort att det beslutats om att det ska tillsättas en utredning, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

– FN:s barnrättskommitté pekar på en rad olika saker, exempelvis att barn kan ha problem i asyl- och domstolsprocesser. Det har definitivt vägt in när vi fattat beslut i den här frågan, säger Maria Larsson (KD).

Regeringen har fått mycket kritik från myndigheter och människorättsorganisationer för att den lag som finns i dag inte är tillräcklig.

Maria Larsson säger att de gjort insatser, men att det finns brister på hur barn kommer till tals, hur de får skydd och stöd och under vilka förhållanden de växer upp.

Det har funnits tydliga politiska motsättningar i regeringen vad gäller FN:s barnkonvention. Många moderater har till exempel var tveksamma och kritiker har menat att konventionen på många sätt är otydlig och svår att göra till lag.

Nu har regeringen alltså efter lång tids diskussion beslutat att det ska utredas hur barns skydd ska kunna stärkas.

Men barnkonventionen är bara en av alternativa lösningar säger Maria Larsson.

– Utredaren ska titta på om det görs bäst inom ramen för befintlig lagstiftning eller är det så att vi har en vinst för barnens skull genom att inkorporera barnkonventionen. Vad har man för erfarenheter från de länder där man har gjort en inkorporering? Det blir uppgiften för utredaren, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.