Flickor med ADHD är svåra att upptäcka

1:45 min

Flickor med ADHD-problematik är svårare att upptäcka och man ser inte problemen förrän kanske i tonåren. Av barn och unga mellan fem och 19 år som fått diagnosen ADHD och får medicin mot det är över 70 procent pojkar. Så ser det ut i hela landet och även i Örebro län.

– Tyvärr är det lättare att hitta pojkarna än flickorna och det gör att flickor kan få leva längre med sina besvär än pojkar, säger Angelica Eriksson Jahn, psykiatrisjuksköterska på länets barnneuropsykiatriska mottagning. Hon säger att förutsättningarna för att utveckla ett beteende som så småningom ger diagnosen ADHD egentligen inte borde skilja sig mellan pojkar och flickor men flickorna är svårare att se

– Dom har ofta sin problematik inåt, visar inte så mycket utåt. Att det är så handlar nog mycket om könsroller, säger Angelica Eriksson Jahn.

Pojkarna fångas ofta upp redan i mellanstadiet och då är det föräldrarna som agerar. För flickorna dröjer det ofta till tonåren.

– Föräldrarna märker att man har en tonåring med bekymmer, men då kanske hon har haft det länge.

Men är det ett bekymmer att flickorna inte behövt medicinera?

– Bekymret är att man inte hittar barn som har problem. Föräldrar och samhälle måste skaffa sig bättre kunskaper, så man kan förstå varför dem beter sig som de gör.