Larmbågar farliga

Butikernas larmbågar kan vara farliga att passera-även om man inte stulit något. En studie vid Arbetslivsinstitutet i Umeå visar att vanliga larmbågar för stöldskydd inte sällan överskrider de nya gränsvärden som EU rekommenderar för elektromagnetiska fält.
Magnetfälten kan orsaka nerv- och muskelretningar och kan också påverka hjärtverksamheten. Nu går Strålskyddsinstitutet, SSI, ut och uppmanar handeln och leverantörerna att bara installera bågar som testats enligt en ny standard.