Rosengren välkomnar affären

Telia tar över finländska Sonera och svenska staten förlorar sitt majoritetsägande i bolaget. Samtidigt rasade Teliakursen till en ny bottennivå.
Näringsminister Björn Rosengren välkomnar övertagandet och flaggar redan för nya utlandsaffärer för Telia. ''Regeringen ser positivt på att det nya bolaget medverkar i en fortsatt konsolidering av branschen genom ytterligare strukturaffärer'', skriver han. Många bedömare har tidigare varit inne på att Telia kan vara på väg att köpa amerikanska SDC:s 42-procentiga andel i danska TDC. - Dagens fusion är bara första steget. Våra huvudägare förväntar sig att vi snabbt ska komma med ytterligare konsolideringar i branschen, sade Telias styrelseordförande Lars-Eric Petersson på en presskonferens i Helsingfors på tisdagen. Aktiemarknaden var betydligt mindre entusiastisk inför Soneraaffären. Telias börskurs föll med ytterligare åtta procent till en ny all-time-low på drygt 36 kronor. Det innebär att Telias värde fallit med 58 procent jämfört med utförsäljningspriset på 85 kronor när Telia privatiserades 2000. - Affären har bara varit känd i några timmar och jag tror att det är för tidigt att uttala sig, säger Teliachefen Marianne Nivert till TT om kursraset. Ingen skuldoro Aktiemarknaden oroar sig främst för Soneras stora skulder som det dragit på sig genom att köpa en mycket dyrbar 3G-licens i Tyskland. Riskerna med den licensen kommer nu att flyttas över till Telia, som dock har betydligt starkare finanser än Sonera. - Jag förstår inte oron. Vi är ändå ett av de starkaste telekombolagen i Europa, säger Nivert. Soneraaktien steg däremot genom Telias bud, som innebär en premie på knappt 16 procent jämfört med Soneras börskurs i fredags. Samtidigt innebär övertagandet av Sonera att svenska statens ägarandel i Telias späs ut. Den absoluta majoritetsposten på 70 procent av aktierna blir nu 45 procent. Finländska staten får 19 procent. De två staterna har också i ett aktieägaravtal förbundit sig att ytterligare minska sitt ägande i Telia inom fem år. Chefen tas utifrån Varken Teliachefen Marianne Nivert eller Soneras vd Harri Koponen blir vd för det nya Telia. Nivert pensioneras till hösten, Koponen blir vice vd och den nya chefen ska rekryteras utanför de två bolagen. I bästa fall kommer den nya vd:n att vara namngiven före bolagsstämman i april. - Vi jobbar för högtryck med att hitta efterträdaren och han eller hon blir koncernens vd, säger Lars-Eric Petersson. Bolaget får huvudkontor i Stockholm. Det kommer primärt att vara noterat på Stockholmsbörsen, men även på Helsingforsbörsen och i USA. Vad det nya bolaget ska heta är ännu inte bestämt, men både Telia och Sonera kommer att fortsätta att använda sina nuvarande varumärken. Minskade kostnader De två företagen räknar med rejäla kostnadsfördelar med sammanslagningen. Det sammanslagna bolaget kommer att kunna minska sina kostnader med 1,4 miljarder nästa år. Kostnadsminskningen kommer att öka året efter och nå 2,7 miljarder om året från 2005. Dessutom kommer bolaget att kunna minska sina investeringar med 900 miljoner kronor under 2004 och med 450 miljoner om året därefter.Styrelsen i det nya Telia kommer att bestå av nio ledamöter. Förutom ordförandena kommer tre ledamöter från vardera Telias och Soneras styrelser samt en oberoende ny ledamot att tillsättas.