Sonera sålde tyska aktier

Finländska Sonera har under mars sålt samtliga sina 19 miljoner återstående aktier i Deutsche Telekom, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Försäljningen har skett till ett genomsnittligt värde av 17:24 euro per aktie eller sammanlagt 327 miljoner euro, motsvarande knappt 3 miljarder kronor.
De totalt 72 miljonerna aktier i Deutsche Telekom, som Sonera nu sålt under en period, härstammar från en betalning i samband med försäljningen av de amerikanska GSM-operatörerna Voicestream och Powertel. Försäljningen stärker Soneras finansiella position. Efter försäljningen uppgår nettoskulden till 2,5 miljarder euro, cirka 22,5 miljarder kronor.(TT)