S: Skärpta regleringar ska begränsa välfärdsvinst

3:08 min

Socialdemokratena vill begränsa vinsterna för välfärdsföretag genom bland annat hårdare regleringar, mer insyn och högre kvalitetskrav. Det framkom när partiet höll presskonferens under eftermiddagen.

– Ett vinstförbud är att göra det lite för enkelt för sig, säger Löfven på presskonferensen.

Socialdemokraterna vill inte ha ett direkt vinsttak för välfärdsföretag, i stället har de enats om tre principer. Det är en enig partistyrelse som står bakom ställningstagandet, enligt Löfven.

– Att medborgarnas pengar används effektivt, och behovet av en vinstbegränsning. Att man har valfrihet och en mångfald för medborgarna och att välfärden ska hålla hög kvalitet. Och att det ska vara lika regler för alla, oavsett vem som är utövare, säger Stefan Löfven.

Med hjälp av bland annat hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet, att vid ägarbyte pröva tillståndet på nytt och att välfärdsföretag ska betala skatt i Sverige ska skattepengarna användas på ett effektivt sätt, enligt Socialdemokraterna. Man vill även införa en lag om investeringsskydd, som innebär att skattefinansieraede verksamheter inte ska få säljas till underpris.

– Vi vill behålla och utveckla valfriheten, behålla, säkra och utveckla kvaliteten och begränsa vinsterna i välfärdssektorn, säger Löfven.

Partisekreterare Carin Jämtin förklarar varför Socialdemokraterna inte vill införa ett förbud mot vinster.

-- Konkurrensen har inneburit ett bättre resultat i skolorna och många vill kunna välja. Vi ser också att kundnöjdheten är bättre inom privat välfärd, säger Jämtin.

För att garantera mångfald och kvalitet vill partiet skärpa tillsynen och utöka befogenheterna att granska ekonomin, man vill uppmuntra non profit-alternativ och arbeta fram en etisk kod för all verksamhet inom välfärden.

Lika regler för alla ska säkras genom att offentlighetsprincipen appliceras även på privata aktörer, och genom medelarskydd, för att kunna upptäcka missförhållanden.

– Meddelarskyddet ska gälla för all personal inom välfärden, säger Löfven.

Dessutom vill Socialdemokraterna att välfärdsföretagen tydligt redovisar sin ekonomi genom en öppen bokföring. Förslaget i sin helhet kan läsas på Socialdemokraternas hemsida.

Om vinstnivåerna trots de föreslagna åtgärderna fortsätter att vara höga eller att kvaliteten inte förbättras, är Socialdemokraterna beredda på att göra ytterligare regelskärpnngar och ny lagstiftning, skriver partiet på sin hemsida.