måndag 5 november

Är du en besvärlig anställd?

30 min

- Till slut kom jag till en punkt då jag inte kunde stå för den vård jag gav, så jag ringde till Socialstyrelsen och sa: "Hej, jag vill anmäla mig själv enligt Lex Maria." 
Efter att i drygt ett år försökt uppmärksamma chef och ledning om arbetsplatsens bristande patientsäkerhet, såg den f.d. sjukgymnasten Jenny Lietz ingen annan utväg än att anmäla sig själv för att komma till bukt med problemen på arbetsplatsen.

Reaktionerna på Tendens vecka "Vem vågar vissla?", som sändes tidigare i höstas, var många bland er lyssnare. En av dem som hörde av sig var Jenny Lietz. I likhet med många andra berättar hon om en arbetsplatskultur präglad av tystnad.
- De rådande missförhållandena var ingenting som togs upp på personalmöten, utan det var mer en passiv tystnad där man inte vågade ta ställning, säger hon.
Jennys anmälan innebar slutet på historien för henne och den f.d. arbetsplatsen.
- Det var inte jättelätt för mig att jobba kvar för jag hade ifrågasatt organisationen uppåt. Jag ansågs vara en besvärlig anställd.
I det här programmet tar vi del av nya vittnesmål från visselblåsare - personer som slår larm om missförhållanden eller oegentligheter på den egna arbetsplatsen. Men vi undrar också var gränsen går mellan en visselblåsare och en besvärlig anställd?
- Det är inte alltid som personer anmäler och slår larm för att förbättra verksamheten. Bilden är inte fullt så svartvit, den kan snarare sägas vara kommunalgrå, säger Gösta Jonsson, f.d. kommunchef. Även han hörde av sig till Tendens efter att ha lyssnat på de första tre programmen i serien. 
Dessutom vrider vi på begreppet lojalitet och ställer oss frågan hur man som anställd kan bryta tystnaden.
- Framför allt hoppas jag att fler känner "kan ni säga ifrån, så kan jag säga ifrån". Vi har velat ge de anställda ett forum att kunna uttrycka sig i, säger Lars Henriksson, montör på Volvo-fabriken i Torslanda. Lars är initiativtagare till personaltidningen Kvasten som helt på egen hand görs av fabrikens anställda och som varje månad kommer ut med de anställdas synpunkter och åsikter om arbetsplatsen. 
Och så gör vi en europeisk utblick i ämnet. Vi möter journalisten Helle Larssen som har granskat hur visselblåsare inom EU:s administration bemöts efter att ha slagit larm.
- EU:s tjänstemän har förstått vad de får säga och inte får säga, menar hon.