Uppsala län

Ny utredning avråder från cancerupphandling

2:00 min

Landstinget i Uppsala län bör inte genomföra en upphandling av den speciella form av operationer av bukhinnecancer som bland annat den privata cancerkliniken Uppsala Cancer Clinic, UCC, genomför. Däremot bör lanstinget arbeta för att få igång ett samarbete mellan UCC, och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det föreslår en ny utredning som har gjorts på uppdrag av landstinget.

Landstinget i Uppsala län har anlitat en utomstående utredare som skulle titta på den här frågan.

Det handlar om en speciell form av operation och behandling av bukhinnecancer, nånting som den privata cancercliniken Uppsala Cancer Clinic UCC sysslar med.

Eftersom UCC har efterfrågat ett vårdavtal med landstinget, ville landstinget utreda om de ska göra en upphandling kring ett sånt avtal.

Och utredningens svar är alltså nej, en sån upphandling bör inte göras.

Bland annat menar utredaren att det finns principiella svårigheter med att placera en sån här högspecialiserad sjukvård utanför ett universitetssjukhus.

Däremot bör lanstinget försöka få igång ett samarbete mellan UCC, och Akademiska sjukhuset i Uppsala kring de här operationerna.

Och det är nånting som Haile Matheme, en av personerna som startade UCC, välkomnar.

– Det är precis vad vi vill och det finns så mycket vi kan samarbeta kring, säger han.

Den här utredningen pekar också på en del brister hos Uppsala Cancer Clinic. Visserligen understryker utredaren att UCC drivs av en kompetent ledning och hängiven personal, men säger också att UCC har för få tillräckligt kompetenta specialister.

– Det är det som är märkligt. För sex patienter har vi tre intesivvårdsplatser. Egentligen behöver vi bara en, säger Haile Matheme.

 Kristdemokraten Anna-Karin Klomp är ordförande i landstingets hälso och sjukvårdsstyrelse. Hon säger att de nu redan börjat arbeta för ett få UCC och Akademiska sjukhuset att närma sig varandra kring ett samarbete.

– Det finns möten inplanerade mellan UCC och Akademiska sjukhuset, säger Anna-Karin Klomp (KD).

Är det så svårt att få ihop det här samarbetet?

– Man måste ha en gemensam målbild som man ska samarbeta kring. Jag vill inte föregå de diskussionerna som kommer att vara, säger Anna-Karin Klomp.