Lägre pension än förväntat

1:57 min

Det blir mindre pengar till pensionärerna under 2014, än vad man tidigare räknat med. Det skriver Pensionsmyndigheten i sin oktoberprognos som kom i dag.

Pensionärernas riksorganisations pensionsexpert Bengt Sibbmark vill nu se en förändring av systemet.

– Vi tycker inte att det är rimligt. Istället ska man titta på inkomster och utgifter i närtid. I det längre perspektivet visar de här siffrorna att det är en väldigt stor osäkerhet och att lägga den osäkerheten till grund för justeringar i pensionsnivåerna, tycker vi är orimligt.

Det ser mörkt ut för landets pensionärer. Nästa år kommer visserligen pensionerna realt sett öka med knappt tre procent, men efter det spår Pensionsmyndigheten en nergång som är större än den myndigheten hade förutspått i juli. I sin oktoberprognos skriver de att inkomstpensionerna kommer att sänkas med 0,8 procent i stället för de 0,3 procent som det talades om i somras.

För PRO kommer dagens besked som en dyster överraskning. Men sänkningen är något som skulle kunna förhindras, menar Bengt Sibbmark. Delvis genom att slopa den så kallade pensionsbromsen, som sänker nivån på pensionerna när inte ekonomin hänger med. Men också genom att man lägger över pengarna i premiepensionssystemet till statens allmänna pensionssystem, menar han.

– Vi är vana vid att bromsen slår till och att pensionerna minskar men det är ingenting vi accepterar, säger Bengt Sibbmark.

Det som avgör inkomstpensionerna är framför allt hur många som jobbar och hur deras inkomster ser ut. Men pensionerna styrs också av inflationen, och det är i huvudsak den som ligger bakom att Pensionsmyndigheten den här gången väljer att göra en större sänkning än vad som aviserades i sommarens rapport.

– Konjunkturinstitutet spår lägre inflation 2013 nu, än vad de spådde i sin prognos i juli, säger Ole Settergren, som är chef för pensionsutvecklingen på Pensionsmyndigheten.

Vad innebär detta i kronor och ören för pensionärerna?
– Det blir en lägre pension i kronor än i prognosen i juli, en snittpensionär kan få en 100 kronor lägre inkomstpension ungefär, säger Ole Settergren.