Kronoberg

Vildsvin inget lätt byte för varg

1:23 min

Fler vargar i Kronobergs län skulle inte lösa problemen med den växande vildsvinsstammen. Vargen undviker att ta vildsvin när det finns enklare byte som rådjur, får och älg.

– De som vill ha ner vildsvinsstammen ska nog inte räkna med allt för mycket hjälp från vargen, säger Olof Liberg som är koordinator för det Skandinaviska vargforskningsprojektet.

Vildsvinen är tuffa och aggressiva djur som vargen undviker så långt det går. Det visar undersökningar som gjorts. En stor galt är en farlig motståndare, men träffar vargen på en vildsvinsunge är kultingen ett lätt byte för vargen om inte suggorna finns i närheten.

– Suggorna är väldigt aggressiva och farliga motståndare för vargarna. Det förstår nog vargarna och tar kanske inte gärna den här risken. Suggorna går ihop och försvarar gemensamt sina ungar, säger Olof Liberg

I ett stort urskogsområde Bialowieza i Polen, där det finns gott om både varg och vildsvin, kommer vildsvinet långt ner på vargens val av bytesdjur. Bara fem procent av vargens matsedel i Bialowiezaskogen består av vildsvinskött.

I Sverige har man inte hittat några rester från vildsvin i de 72 vargar från vildsvinsområden som obducerats på SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt, men Olof Liberg tror att vargen kan bli en något bättre vildsvinsjägare.

– Våra vargar kommer norrifrån och har inte tidigare varit i kontakt med vildsvin. Vargar är försiktiga djur. Det är möjligt att de blir bättre jägare och med tiden tar lite fler vildsvin. Men någon stor reduktion av vildsvinsstammen med hjälp av vargarna tror jag inte vi ska räkna med.