Miljarderna försvinner - skiten blir kvar

Det råder gruv-boom i Sverige. När råvarupriserna i världen gått upp har många internationella gruvbolag sökt sig till hit - med låga skatter och avgifter har Sverige blivit ett förlovat mineralland. Men vad tjänar Sverige på brytningen i slutändan? Och vad blir den långsiktiga kostnaden för gruvdriften? I serien "Malmens makt" granskar Kaliber den svenska gruvnäringen.