Bisfenol A används för att behandla barns tänder

1:16 min

Fyllnadsämnen som innehåller bisfenol används för att behandla barns tänder, trots att det är känt att ämnet är giftigt och att EU har förbjudit användandet av bisfenol A i nappflaskor.

– I och med att det finns väldigt stor vetenskaplig osäkerhet kring bisfenol A kan man tycka att det är onödigt att använda i sådana sammanhang, säger Anna Beronius är toxikolog och doktorand vid institutionen för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Bisfenol A är en ingrediens i ett vanligt tandfyllnadsmaterial som används bland annat till att fylla i gropar och ojämnheter på barns tänder för att motverka hål.

I Jönköpings län används det rutinmässigt på alla barn, i andra län används det bara på barn som har mycket hål eller problem med tänderna.

I dagsläget finns ingen tillförlitlig studie på människor men när man forskat på djur, har man sett att ungar som under fostertiden utsatts för bisfenol A har påverkats.

Framförallt är det det sexuella beteendet och förmåga att själv få ungar som har påverkats, men även inlärningsförmågan.

Förutom i tandfyllnadsmaterial och konservburkar används ämnet i bland annat kontaktlinser, CD-skivor och epoxyfärger.

I en rapport från i somras drog Socialstyrelsen slutsatsen att den mängd bisfenol A dessa fyllningar ger ifrån sig antagligen ligger under dagens gränsvärden.

– Experterna kan ju inte enas om vid vilka halter som det är farligt. Det är det som diskussionen rör sig om. De halter som vi får i oss via tandfyllnadsmaterial är förmodligen väldigt låga jämfört med det vi får i oss via andra källor dagligen, säger Anna Beronius, som är toxikolog och doktorand vid institutionen för miljömedicin vid Karolinska Institutet.