Söderhamn

Oljesaneringen i Sandarne fortsätter

1:46 min

Saneringen efter oljeolyckan i Sandarne strax innan jul förra året fortsätter. Uppskattningsvis har nu närmare 650.000 av de 800 000 liter olja som läckte ut i havsbandet tagits om hand - alltså mer än tre fjärdedelar av utsläppet.

Saneringen genomförs av en betydligt mindre styrka än de stora skaror extrainkallad saneringspersonal som tidigare var engagerad. Endast ett 40-tal personer har varit igång under senhösten berättar Kjell Lindh, stabschef för saneringsstyrkan:

- Vi inriktar oss nu på olja som gått in i stenkistor och båthus. Men vi sanerar även olja som på nytt återkommit i tidigare sanerade områden.

Reducerad styrka

När saneringen efter Arizona Chemicals utsläpp av 800 000 liter råtallolja pågick som allra mest intensivt sysselsatte det ett 150-tal personer. En effekt var att ungdomsarbetslösheten i åldersspannet 18-24 år halverades i Söderhamns kommun. I dag är det emellertid lugnare aktivitet.

- Vi har bemanning på Långudden och Tallskär där det jobbas med stenkistorna och båthusen. Men vi har också personal ute på öarna i skärgården, konstaterar Kjell Lindh.

50 ishockeyrinkar med olja

Uppskattningsvis har mellan 600.000 och 650.000 av de totalt 800.000 liter olja som läckte ut i havsbandet tagits upp. Det motsvarar mer än tre fjärdedelar av den utsläppta oljan eller - annorlunda uttryckt - ytan av ett 50-tal hockeyrinkar.

Allt ska bort

Saneringsarbetet kommer att fortsätta också efter årsskiftet lovar Lars Stål, teknisk chef vid Söderhamns kommun och ansvarig för saneringen:

- Ja, vi kommer att fortsätta tills all olja är borta. Nu blir det vinteruppehåll, men vi fortsätter till våren igen.