Svenskt Näringsliv kritiserar vårdvinstsförslag

1:48 min

Företagarorganisationen Svenskt näringsliv riktar i dag hård kritik mot det socialdemokratiska förslaget på hur man ska handskas med vinsterna inom de så kallade välfärdsföretagen.

Det skulle bli en alldeles för ingående kontroll av enskilda företag, enligt Urban Bäckström som är vd för Svenskt näringsliv.

– Här ska statsmakterna, kommunerna eller landstingen gå in och bestämma vilka kostnader ett företag får ha och hur man ska bedriva sin verksamheter. Det är ett långtgående ingrepp i hur företag producerar tjänster, säger Urban Bäckström.

Det var i förrgår som Socialdemokraternas partistyrelse presenterade ett förslag om att införa vinstbegränsning i välfärden, så att det inte längre går att göra stora vinster på bekostnad av kvaliteten. De vill införa hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet. Partiet vill samtidigt ha en utbyggd tillsyn, med möjlighet till fler oannonserade inspektioner och med tydliga sanktioner om reglerna bryts.

Svenskt näringsliv däremot vill inte ha fler statliga krav på företagen utan tycker att det är kunderna som i sitt urval styr vilka företag som finns. Så länge kunderna är nöjda får företagen plocka ut hur mycket vinst de vill, säger Urban Bäckström.

– Det viktiga här är att man producerar kvalitet. Då är det kvalitet man ska ställa krav på och följa upp. Där har det varit brister. Kommunerna har inte ställt krav på sin egen verksamhet i den utsträckning som skulle behövas. Och man har heller inte i upphandlingarna gjort klart vilka kvalitetskrav som behövs överallt. Här finns det mycket att göra, det håller jag med om.

Kritiken från Svenskt näringsliv förvånar Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin, som tycker att den är ogrundad.

– Vi vill ha bättre kvalitet och att skattepengarna används på allra bästa sätt, det är det vi vill åt, säger hon.

Enligt Svenskt näringsliv är konsekvenserna av Socialdemokraternas förslag att etableringen försvåras, seriösa aktörer möts med misstro, och byråkratin ökar. 

– Urban Bäckström har helt fel på alla de här punkterna. Etableringen kommer inte försvåras, seriösa aktörer kommer alltid att finnas och välkomnas. De kommer att få det enklare om de här lagarna och reglerna kommer att gås igenom. Men framför allt skulle alla vi som är medborgare kunna få en bättre kvalitet i framtiden. Vi vill ha ordning och reda i välfärden, det är det vi vill med de här förslagen, säger Carin Jämtin.

Reportrar: Elin Bäckström och Ivan Garcia