Klippta grissvansar problem i EU

2:45 min

Trots att EU förbjöd det för många år sedan, så klipps svansarna på spädgrisar i de flesta EU-länder. Sverige är ett undantag. "Kuperingen plågar grisen inte bara när det sker, utan smärtan följer den hela livet", säger Bo Algers, professor i husdjurshygien vid SLU.

Forskning har visat att vad som händer med den stump som blir kvar bildas vad man kallar ett amputationsneurom. Det betyder att grisar med avkapade svansar är väldigt känsliga när någon kommer som vill nosa eller bita i svansen.

– Vad man får är ju en gris med en överkänslig svans, för det första, och sedan får vi kvar de här grisarnas frustration, den beteendestress de har över att inte kunna böka, det finns ju kvar hos de här grisarna, säger han.

Att klippa – eller kupera -- grisarnas svansar är förbjudet i ett EU-direktiv sedan 2001. Men i praktiken är det bara Sverige, Finland och Litauen som låter grisarna behålla svansarna. De flesta EU-länder ger undantag från förbudet.

Metoden används för att förebygga svanskupering, som är en ovana som grisar kan utveckla när de lever i alltför torftig miljö. De behöver utrymme och att kunna rota och böka i underlaget.

– Om man då erbjuder en miljö som bara är betong, eller ett plåtgolv eller kala väggar, så blir grisen vad beteendevetarna kallar frustrerad. Och då blir helt plötsligt svansarna på andra grisar i samma box det stimuli som utlöser det här beteendet, säger Bo Algers.

Algers anser att flatheten är stor inom EU när svansklippningen kan fortsätta.

– Jag tycker det är ett traktatsbrott, det är vad det heter som jag ser det, därför att vad man gör är att man inte erbjuder tillräckligt bra miljöer för djuren. Utan man försöker spara pengar på för trånga boxar och på att slippa hantera halm. Men man får den här problematiken och man hittar en billigare lösning på det genom att hantera symtomen.

I svenska butiker finns det gott om griskött från länder där grisknorrarna klipps av, trots EU-förbudet. Tyskland, Danmark och Polen levererade tillsammans omkring 80 procent av det importerade grisköttet under första halvåret i år och importen fortsätter att öka.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson hoppas att det nya EU-direktiv om grisar som gäller från årsskiftet ska få större effekt.

– Ja, jag hoppas att kommissionen har lärt sig att om vi enas om något så ska det implementeras i alla medlemsstater, inte minst för att vi ska få lika och bra konkurrensvillkor mellan varandra, säger Erlandsson.

Här har det varit förbjudet att hugga svansen av smågrisar sedan 2001, ändå har det hållit på. Vad har du gjort för att driva den här frågan?

– Jag kan inte påminna mig om att jag specifikt har tagit upp den frågeställningen vid något rådsmöte eller liknande, men generellt så agerar ju Sverige och jag i person ofta och mycket när det gäller att vi ska dels implementera hårdare standard i Europa men också självklart leva upp till de standard som vi enas om.