Antalet könsstympade kvinnor ökar i Sverige

2:04 min

Allt fler könsstympade kvinnor kommer till Sverige i och med den ökade invandringen från länder där könsstympning är vanligt.

Hittills i år har nästan 3 200 kvinnor och flickor från Somalia och Eritrea beviljats uppehållstillstånd i Sverige, och det är länder där de allra flesta flickor könsstympas.

Södersjukhuset i Stockholm har landets enda mottagning för könsstympade kvinnor.

Meri Liljegren som är överläkare där tycker att svenska myndigheter har mycket kvar att göra för de här kvinnorna och flickorna.

– Jag tycker att man borde ta fram ett djupgående informationsprogram till alla asylsökande, så fort de kommer hit. Inte bara om hur vår lagstiftning ser ut, utan också om vad sex och samlevnad är för någonting.

Meri Liljegren för egen statistik på sin mottagning och det kommer cirka 100 nybesök till kliniken varje år.

I resten av landet besöker de här kvinnorna och flickorna vanliga gynekologmottagningar och där förs ingen statistik över könsstympning.

Globalt sett har WHO gjort en uppskattning att uppemot 140 miljoner flickor och kvinnor är könsstympade.

Hur många som finns i Sverige vet ingen, men eftersom flyktingströmmen ökar från länder där könsstympning är vanligt kan man anta att antalet könsstympade i Sverige också ökar.

Hittills i år har över 1 600 kvinnor och nästan lika många flickor från Somalia och Eritrea fått uppehållstillstånd i Sverige.

Meri Liljegren berättar vilka problem de kvinnor har som söker hjälp på hennes klinik.

– De som har besvär kan ha väldigt stora besvär, till exempel att man inte kan ha samlag därför att det inte finns någon tillräckligt stor öppning att ha samlag igenom, eller så kan man ha utvecklat svåra psykiska följdsjukdomar efter könsstympningen, posttraumatisk stressjukdom, som man också kan få efter våldtäkt eller svåra övergrepp.

Könsstympning har varit förbjudet i Sverige i 30 år, men bara 2 personer har dömts för brottet. Och de senaste fem åren har bara 13 misstänkta fall registrerats hos Riksåklagaren.

Ingenting tyder på att det är vanligt att flickor könsstympas i Sverige. Ekot har varit i kontakt med kvinnokliniker över hela landet och bilden är entydig: Antagligen förekommer det, men det är mycket ovanligt.

Ändå växer alltså problemet på grund av invandringen. Men enligt Meri Liljegren är engagemanget hos dem som möter de här kvinnorna alltför lågt.

– Jag tror att man blir gripen av frågan och då tar man fram ett handlingsprogram. Men sedan vet man inte hur man ska gå vidare, säger hon.